Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
BIP Park Krajobrazowy Góra św. Anny Stobrawski Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Zapraszamy do kontaktu:

ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Pokrzywna 11
48-267 Jarnołtówek

tel.: +48 77 439 75 48

www.zopk.pl

Nasze oddziały »

 

Dyrektor Ireneusz Hebda

tel. 77 469-35-50

e-mail: i.hebda@zopk.pl

Dotacje z Budżetu Państwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA 

NAZWA ZADANIA: WYKONYWANIE ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU OCHRONY PRZYRODY I PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

DOFINANSOWANIE: 464 000 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 830 000 ZŁ

Dofinansowane zadanie obejmuje m.in. działania z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych, a także organizację działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej na terenie parków wchodzących w skład Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.